Motivacija!

Motivacija nas održava u pokretu kada sve izgleda sivo, kada ostali odustaju i predaju se. Motivacija ne može postojati bez prisustva cilja. Što jaču potrebu osećamo za dostizanjem određenog cilja, to smo spremniji da se potrudimo da ga dostignemo. Motivisane osobe su zadovoljne osobe, sa mnogo energije. One znaju šta žele i spremne su da plate cenu.
Cory Holly
Categories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *