Објављено дана

Kako?

Ideja. Imaginacija. Vera. Realizacija!

Tako!!!

Ostvari svoje ciljeve u sedam jednostavnih koraka!

  1. Odrediš šta tačno želiš.
  2. Odlučiš da ćeš to da ostvariš.
  3. Napišeš u obliku cilja na papir onoliko puta dok svaka ćelija tvog tela ne shvati da teži tom cilju.
  4. Napišeš datum do kada ćeš realizovati taj cilj.
  5. Veruješ da možeš. Veruješ u sebe. Veruješ svom silinom svake mikrosekunde u danu.
  6. Ostvariš.
  7. Ostaneš u čudu kako je jednostavno da ostvariš svoje snove!