Објављено дана

Kvalifikacija kupaca

Što više radiš, više sreće imaš!

I nekako se pronalazim u ovim rečima. Krenula je nova promena u mom životu. Nisam promenio posao, ali sam promenio teritoriju rada. Sada sa istim brojem kupaca mogu da pravim duplo više prometa. Jednostavno je. Naporno sam radio na tome i na kraju došao do toga da dobijem bolje kupce.

Znam da se mnogi ,,menadžeri prodaje“ neće složiti oko ovoga, ali neminovno je da postoje kupci koji kupuju više nekog proizvoda od drugih. Uspeh je proizvod rada, ali je i uslovljen brojem kvalifikovanih kupaca u bazi. Glupo je negirati ovu činjenicu. Ipak, mnogi je namerno negiraju ili bar uspešno zamagljuju.

Sve u nameri da od svojih podređenih izvuku maksimum. Znam da je ovaj postupak krajnje pogrešan, jer se tako najlakše gubi veza sa realnošću.

U prilog tome govori i moja skorašnja aktivnost. Obilazio sam kupce svojih kolega i kod njih sam uspevao da pravim prosečno 100% bolji rezultat nego sa svojim kupcima. Ne verujem u to da imam više želje da radim za svoje kolege nego za sebe. Ostaje mogućnost da su njihovi kupci lakši za saradnju. Mada i to deluje mlako.

Jedino logično i stvarno objašnjenje je da postoje veći i manji kupci, dobri i lošiji. I tu je kraj svakkj raspravi.

Kako od loših kupaca, koje si dobio napraviti ove dobre? To je tema mojih sledećih istraživanja. Preliminarno ću reći da faktori poput vremena, konstantnosti u obilasku i menjanje svesti, svije i kupčeve, dovodi do rezultata.

Šta je sve potrebno da do te promene dodje, pročitaj u nekom novom postu.